Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

Wymagane dokumenty

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.      dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

2.      dokument określający status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

3.      dokumenty potwierdzające osiągane dochody, jak:

  •      zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia
  •      aktualna decyzja właściwego organu przyznającego rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, uposażenie w stanie spoczynku, rentę strukturalną oraz rentę socjalną bądź dowód otrzymania ww. świadczenia
  •      zaświadczenie albo oświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
  •      inne

4.      dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)

        lub

 orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS)

        lub

orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie KIZ wydane przed 1997r.)


5.      oświadczenia o stanie majątkowym,

 

6.      inne


W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienione wyżej, można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3