Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

17.12.2021r.

Usługi społeczne na świadczenie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.

1) Ogłoszenie o zamówieniu

2) SWZ

3) załączniki do SWZ:

 

zał. nr 1    Formularz oferty

 

zał. nr 2    Oświadczenie Wykonawcy składane składane na podstawie art. 125 ust.

1 ustawy  Pzp – o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków  

udziału w postępowaniu

 

zał. nr 3     Wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniem należytego ich 

              wykonania

 

zał. nr 4     Oświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

 

zał. nr 5     Wykaz personelu

 

zał. Nr 5a   Wykaz personelu

 

zał. nr 6     Projekt umowy

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7336a8c4-496f-48b2-a937-7aa74405fdfb 

 

24.12.2021r.

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4  ustawy z dnia 11 września 2019r roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021r. poz.1129 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach informuje, że na sfinansowanie zamówienia na usługi społeczne na świadczenie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamierza przeznaczyć kwotę 348 292,68 zł netto.

 

Informacja z otwarcia ofert.

 

29.12.2021r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3