Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

DZIENNY DOM SENIOR +

 

 

Dzienny Dom Senior + w Brzezinach

– projekt współfinansowany ze środków budżetu Państwa

w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +” na lata 2021 – 2025

 

 

 

W dniu 28.12.2015r. w Brzezinach rozpoczął swą działalność Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior – WIGOR.  Dom został utworzony przez Miasto Brzeziny przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR – WIGOR” na lata 2015 – 2020.

Na podstawie Uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. program wieloletni „Senior-WIGOR”  zmienił nazwę na Program Wieloletni „Senior +”.

Od dnia 01.01.2018r. Dzienny Dom Senior + w Brzezinach, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Brzeziny nr XLVI/330/2017 z dnia 30.11.2021r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5420)  został włączony w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

W ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020 Miasto Brzeziny w latach 2016 – 2020 uzyskało dotację na „Zapewnienie  Funkcjonowania Dziennego Domu Senior +” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W 2021 roku w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +”na lata 2021-2025, Miasto Brzeziny pozyskało dalsze dofinansowanie na ,,Zapewnienie  Funkcjonowania Dziennego Domu Senior +” z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 64 080,00 zł (całkowita wartość zadania stanowi kwotę 265 991,00 zł).

 

 

Oferta Dziennego Domu Senior + w Brzezinach  skierowana jest do mieszkańców miasta Brzeziny w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo.

Dzienny Dom Senior + działa w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Celem strategicznym działania  Dziennego Domu Senior + w Brzezinach jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.

Celem operacyjnym jest zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej - kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej - w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym,  wsparcie w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior + w Brzezinach:

- socjalne, w tym gorący posiłek,

- edukacyjne,

- kulturalno – oświatowe,

- aktywności ruchowej – kinezyterapii,

- sportowo – rekreacyjne,

- aktywizujące społecznie ( w tym wolontariat międzypokoleniowy),

- terapii zajęciowej.

Korzystanie z usług Dziennego Domu Senior + w Brzezinach jest odpłatne. Zasady ponoszenia odpłatności reguluje Uchwała nr XLVI/331/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5421).

 

Dokumenty niezbędne do przyjęcia do Dziennego Domu Senior + w Brzezinach:

wniosek

kwestionariusz zgłoszeniowy

oświadczenie

zaświadczenie lekarskie

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3