Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

Fundusz alimentacyjny

Od 1 lipca 2020r. można składać wnioski w formie elektronicznej o fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020/2021.

Od 1 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną, jednak w związku z panującą pandemią zachęcamy do składania wniosków przede wszystkim w formie elektronicznej.

Od 1 października 2020r. kryterium uprawniające do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł.

W w/w świadczeniu wprowadzono również mechanizm zł za zł.


 

Na podstawie Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po spełnieniu warunków określonych w ustawie możliwe jest uzyskanie świadczeń z tytułu zasądzonych alimentów. Jednocześnie z mocy niniejszej ustawy prowadzone jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

 

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługuje w przypadku gdy:

*   dziecko przebywa w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom dziecka)

*   osoba zawiera związek małżeński

Począwszy od okresu zasiłkowego 2019/2020 o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego mogą ubiegać się rodziny w których dochód na osobę nie przekroczy 800,00 zł 

Maksymalnie można otrzymać 500 zł świadczenia lecz tylko w przypadku gdy na taką kwotę zostały sądownie zasądzone alimenty.

O świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego można się starać już po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji alimentów.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3